SNI-s lett a gyermekem..

2017.11.18

SNI - s lett a gyermekem. Mit jelent ez szülőként?

SNI -s lett a gyermekem, azaz sajátos nevelési igényű. Ez azt jelenti, hogy különös bánásmódot igényel a nevelés - oktatás során. Ez fakadhat testi - érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, autizmus spektrumzavarból illetve a pszichés fejlődés egyéb zavaraiból, és ezek együttes fennállásából egyaránt. Az SNI státusz mindig egy diagnózissal jár együtt. A diagnózisalkotást egy szakmai team (gyermekorvos, gyermekpszichiáter, pszichológus, gyógypedagógus, logopédus) végzi, a Pedagógiai Szakszolgálat intézményében (Megyei Szakértői Bizottság).

Az SNI státusz létrejötte és így a megfelelő fejlesztés elérése egy hosszabb folyamat, mely különböző vizsgálatokkal jár. Így ha a gyermeknél bármilyen nehézség, vagy fejlődésbeli elmaradás, késés jelentkezik, érdemes időben elindítani a folyamatot a minél jobb célravezetőbb és hatékony ellátás megkezdése érdekében. Ebben a folyamatban nélkülözhetetlen az intézmény, a fejlesztő szakemberek valamint a szülők együttműködése.

Amennyiben érdekel benneteket a téma, a következő cikkben megtudhatjátok mi zajlik egy ilyen vizsgálaton, és hogyan juthat fejlesztéshez a különleges bánásmódot igénylő gyermek.