Otthonfelújítási támogatás - minden információ egy helyen

2021.01.04

Az igénylés feltételei: 

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő személy, mint igénylő igényelheti, vagy az azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként igényelhetik. 

Igénylő lehet az a 

a) nagykorú, cselekvőképes természetes személy aki magyar állampolgár vagy a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő, 

b) nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja.  

Milyen ingatlanra igényelhető a támogatás?

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlanok, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek (a továbbiakban: lakás) felújítására igényelhető a támogatás.

Melyek az igénylés alapvető feltételei?

Az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes igénylők saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban és valamennyien legalább egy éve a felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel, amelyben az igénylő vagy igénylők, valamint velük együtt élő kiskorú gyermekeik együttes tulajdoni hányada érje el legalább az 50%-ot. Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe.

A fenti - egy éves lakóhelyre vonatkozó - kitétel alól kivételt képez a magzat, illetve az egy évnél nem régebben született gyermek, valamint az az eset, amikor az érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő (együttes igényléskor házastársa vagy élettársa), illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlannyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Melyek az igénylés további feltételei?

• Az igénylő vagy együttes igénylés esetén legalább az egyikük rendelkezzen egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal.

• Az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa sem rendelkezhet az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással.

• A Rendeletben meghatározott építési tevékenységekre vonatkozóan a kivitelezést végző vállalkozóval 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie az igénylőnek. (Mintaszerződés a szükséges dokumentumok között elérhető alább.)

• Az igénylővel vagy házastársával/élettársával a felújítási munkák elvégzésére szerződött vállalkozó nem lehet sem az igénylőnek, együttes igénylés esetén pedig sem a házastársának vagy élettársának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, illetve sem ők, sem a Ptk. szerinti hozzátartozóik nem rendelkezhetnek tulajdoni részesedéssel vagy nem tölthetnek be tisztséget ezen vállalkozásban.

• A felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával kell igazolni. A számlák vagy az igénylő, vagy együttes igénylés esetén házastársa/élettársa nevére és a felújított lakás címére kell, hogy szóljanak.

• Olyan számla nem fogadható el a felújítási tevékenységek vállalkozási díját, illetve a felhasznált anyagköltségét illetően, amelyeket az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a Falusi CSOK kapcsán már elszámolt vagy elszámolni kíván.

• Átutalással teljesítendő számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését a banki átutalást igazoló dokumentum vagy a fizetési számlakivonat (bankkivonat) másolatával, amelyen egyértelműen beazonosíthatók az egyes kiegyenlített számlák tételei.

• Nagyon fontos feltétel, hogy a kérelemhez valamennyi szükséges nyilatkozatot az igénylő kitöltse.

Mennyi lehet a támogatás összege?

A támogatás összege az otthon felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely azonban nem lehet több 3.000.000,- Ft-nál. Fontos szabály, hogy a Kincstár által kiutalt támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg. Tehát a benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.

Példák:

1. Felújítás teljes költsége: 6.000.000,- Ft

Anyagköltség: 4.500.000,- Ft

Munkadíj: 1.500.000,- Ft

Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft

Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 -.1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a maximális összeg.

2. Felújítás teljes költsége: 5.000.000,- Ft

Anyagköltség: 4.000.000,- Ft

Munkadíj: 1.000.000,- Ft

Kifizethető támogatás: 2.000.000,- Ft

A maximális támogatási összeg 2.500.000,- Ft lenne, de mivel a munkadíj csak 1.000.000,- Ft-ot tesz ki, az 50-50 %-os szabály akkor érvényesül, ha az anyagköltségből is csak 1.000.000,- Ft-ot veszünk figyelembe, így a kifizethető támogatás 2.000.000,- Ft.

3. Felújítás teljes költsége: 1.000.000,- Ft

Anyagköltség: 1.000.000,- Ft

Munkadíj: 0,- Ft

Kifizethető támogatás: 0,- Ft

A kifizethető támogatás 500.000,- Ft lenne, ha legalább 250.000,- Ft összegű munkadíjról szóló számla is benyújtásra került volna. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a alatt van, az 50-50 %-os szabály semmiképpen nem érvényesülhet, így támogatás nem fizethető ki.

A támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák végrehajtását és az utolsó számlák kiegyenlítését követően 60 napos határidőn belül lehet megigényelni.

Amennyiben a MÁK oldalán elérhető számlaösszesítő excel-be beírjátok a tervezett munkálatokat, úgy az kiszámolja, hogy mekkora támogatásra lehettek a fenti szabályok alapján jogosultak.

Az excelt itt éritek el.


Milyen munkálatokra fordítható?

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető: 
• az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

• a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rácsfelszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
• tető cseréje, felújítása, szigetelése,
• égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
• klímaberendezés beépítése, cseréje,
• napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
• belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolatcseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
o a galériaépítést,o a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
o a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
o a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
o a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagyfelújítását,
o a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
• a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakáscéljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
• kerítés építése, 
• gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
• terasz, loggia, erkély, előtető építése,
• térburkolat készítése, cseréje,
• télikert kialakítása,
• amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,• alapozási szerkezet megerősítése,
• beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje, valamint
• használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje,ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

A kérelem benyújtása

A támogatási kérelem 2021. január 1-je után az alábbi módokon nyújtható be a Kincstárhoz:

- elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén (TULAJDON > Ingatlan menüpont alatt) elérhető elektronikus nyomtatvány ("Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására") kitöltésével, a szükséges adatok megadásával és az előírt dokumentumok, valamint nyilatkozatok becsatolásával;

- A Kincstár honlapjáról - Főoldal > Lakossági ügyfelek > Otthonfelújítási támogatás >Kérelem benyújtásának nyomtatványai menüpontból - letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatainak postai úton történő megküldésével (cím: Magyar Államkincstár, 1938 Budapest);

- Személyesen bármely kormányablakban a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatainak leadásával.

benyújtható formanyomtatványok itt érhetőek el.

Mit tehetünk, ha nincs elég önerőnk a felújításhoz?

2021. február 1-től elérhető lesz egy 3 % kamatozású felújítási támogatási hitel konstrukció is.  De lehetőséged van személyi kölcsönnel, piaci jelzáloghitellel vagy akár a Babaváró hitellel is finanszírozni a felújítás költségeit.

Amennyiben szeretnéd, hogy segítsünk ingyenesen felmérni, hogy milyen hitel segítségével tudnád a felújítási munkálatokat megvalósítani, úgy add meg az alábbi adataidat és szakértő kollégáink hamarosan felveszik veled a kapcsolatot. 

Kapcsolódó oldalak:

Felújítási támogatás kapcsán ezeken az elérhetőségeken kérdezhettek a MÁK-tól:

otthonfelujitas@allamkincstar.gov.hu

06/1/4522910
06/30/344-0045
06/70/460-9005
06/20/881-9535