Felújítási támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok

2021.01.06

2021. januárjától már igényelhető az új otthonteremtési támogatások legnépszerűbb eleme a lakásfelújítási támogatás is. Sokan már az igényléshez szükséges kérelmet, nyomtatványokat, nyilatkozatokat keresik.

Nem szükséges tovább keresgélned, a Bankmonitor szakértői összeszedték az összes kapcsolódó nyomtatványt. 

Milyen formanyomtatványok vannak a felújítási támogatáshoz kapcsolódóan?

1. Kérelem
Az igénylési nyomtatvány, kérelem már elérhető (A Kérelmet itt megtalálhatod). Egy kitöltési útmutatóval kezdődik a dokumentum, érdemes azt előzetesen átolvasnod, sokat segíthet a nyomtatvány helyes kitöltésében.

2. Vállalkozási szerződés
Minden vállalkozóval szerződést kell kötnöd, ez tartalmazná a munkálatokat, melyeket az adott mester elvégezne a lakásodon. Készült egy formanyomtatvány is a vállalkozási szerződéshez kapcsolódóan érdemes azt használni - nem kötelező, a kincstár oldalán lévő sablont használni, elfogadható bármilyen a jogszabályoknak megfelelő vállalkozóval kötött szerződés -, ez tartalmaz minden fontos elemet.

A minta vállalkozási szerződés word és pdf formátumban is elérhető, bármelyik használható. (Az igénylés benyújtásának formájától is függ, hogy melyik dokumentum formát érdemes használnod.)

3. Számlaösszesítő
Az elvégzett munkákról kötelező a számlákat benyújtani az igényléshez. Az összes számlát pedig egy számlaösszesítő dokumentumban is szerepeltetni kell - ez segíthet a bírálónak amennyiben sok számla kerül benyújtásra. (Akkor is szükséges számlaösszesítő, ha egy számla kerül csak benyújtásra az igényléshez.)

Készítettek a számlaösszesítőről is egy minta dokumentumot, ezt sem kötelező használni. Azonban a kérelemhez csatolt dokumentumnak az alábbi adatokat mindenképpen tartalmaznia kell: számla sorszáma; kiállítás dátuma; kiállító megnevezése; kiállító 11 számjegyű adószáma; tevékenység megnevezése - rendeletnek megfelelően -, amit elvégzett a kivitelező; kifizetett bruttó összeg; áfa nagysága.

Ha egy számlát több - a jogszabály által elfogadható tevékenységre állítottak ki -, akkor az a számlaösszesítőben tevékenységenként külön-külön sorban kell szerepeltetni. (Vagyis egy számla több sorban is megjelenhet.) Ebben az esetben az adott sorban az adott tevékenységhez kapcsolódóan kifizetett összeget kell szerepeltetni. Arra azonban mindenképpen figyelni kell, hogy a számlán szereplő végértéket a számlaösszesítőn külön sorokban szereplő összegek együttesen ne haladják meg.

A minta számlaösszesítő excel formában és pdf dokumentumként is elérhető.

4. Nyilatkozatok
Az 1. számú nyilatkozaton az igénylő lenyilatkozza büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy megfelel a támogatás feltételeinek és a kérelmen a valóságnak megfelelő adatokat tüntetett fel. 

A 2. számú nyilatkozatot akkor szükséges kitölteni, ha házas, élettársak együttesen igénylik a felújítási támogatást. Ebben gyakorlatilag a társigénylő felhatalmazza házas, élettársát, hogy benyújtsa támogatás iránti kérelmet. 

A 3. számú nyilatkozaton az igénylő felhatalmazza a kincstárat, hogy a jogosultság megállapítása céljából az adóhatósággal egyeztessen, illetve ellenőrzés céljából az adatokat a kormányhivatalnak átadja. 

A 4. számú nyilatkozatra akkor van szükség, amennyiben a szülők már külön élnek és mindkét félnél él legalább egy gyermekük. Ebben a helyzetben mindkét szülő legfeljebb a támogatás felére lehet jogosult, kivéve, ha lemond az egyik fél a támogatás igényléséről a másik javára. Ezt a lemondó nyilatkozatot lehet megtenni a kérdéses dokumentumban. 

Milyen dokumentumokra, igazolásokra lenne szükség a felújítási támogatás igényléséhez?

A legtöbb esetben az alábbiak csatolandóak lesznek a támogatás igénylésekor:

  • Számla vagy számlák másolata. Ha a számla(ák) több oldalból állnak, akkor a számla(ák) valamennyi oldalát le kell másolni, nem elég az első oldalt, vagy az utolsót. Minden számlát külön kell másolni. Amit ellenőriznie érdemes, hogy a számlán szereplő vevőnévben az igénylő vagy együttes igénylés esetén a házastársa/élettársa neve szerepel, valamint a felújított ingatlan címe azonos az igénylő lakóhelyével. Arra is figyelnie kell, hogy a másolatban csatolt számla szerepeljen a számlaösszesítőn. A számla dátuma nem lehet 2021.01.01. előtti. A számla kiállítója Magyarországon is bejegyzett vállalkozás lehet, így szerepelnie kell a számlán a cég adószámának. Továbbá vagy a számlán, vagy egy külön dokumentumban szükséges a munka ktg. számla kiállító vállalkozó nyilatkozata, hogy a számlával kapcsolatban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.
  • Az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentumok másolatai. Az átutalással kiegyenlített számlákhoz szükséges a banki átutalást igazoló dokumentum vagy a fizetési számlakivonat (bankkivonat) másolata, amelyen egyértelműen beazonosíthatók az egyes kiegyenlített számlák tételei.
  • Lakcímet igazoló hatósági igazolványok másolata. az igénylőnek, együttes igénylés esetén a házastársának vagy élettársának, valamint a kérelemben szereplő valamennyi gyermek lakóhelyét igazoló hatósági igazolványaik másolata szükséges. A jogosultsághoz alapesetben a felújított ingatlan címével megegyező lakóhely megadása szükséges, amelyben az igénylő, házastársa vagy élettársa, illetve a kérelemben feltüntetett valamennyi gyermek bejelentett állandó lakóhelye legalább 1 éve fennáll.
  • Az igénylő személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának a másolata, ami lehet vagy a személyazonosító igazolványának, vagy az útlevélének, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyének a másolata.

A kérelem végén szerepel egy dokumentum lista, amelyen megtalálhatók a kötelező és opcionális dokumentumok is. (Ez utóbbiakat csak bizonyos esetekben szükséges benyújtani a kérelemhez csatolva.) 


Hogyan lehet benyújtani az igénylést?

1. Elektronikus csatornán keresztül
Online is meg lehet igényelni a támogatást, ehhez ügyfélkapu szükséges. Ott belépve a SZÜF felületén (A Tulajdon/ingatlan menüpont alatt) elérhető a kérelem. A "Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására" nyomtatvány elektronikus kitöltésével, a szükséges adatok megadásával, valamint az előírt dokumentumok csatolásával indítható el az igénylés.

2. Postai úton
A kitöltött kérelmet és a nyilatkozatokat eredetiben, valamint a szükséges dokumentumok másolatát postai úton is el lehet küldeni. Címzett: Magyar Államkincstár, 1938 Budapest.

3. Személyesen
Személyesen a kormányablakban is elindítható az igénylés. Ehhez szükséges a kérelem és a nyilatkozatok eredeti példánya, valamint az előírt
dokumentumokról a másolatok.


A cikk forrása: https://bankmonitor.hu/cikk/egy-helyen-a-lakasfelujitasi-tamogatashoz-szukseges-osszes-nyomtatvany/

Érdekel a 3 %-os kamatozású felújítási hitel is? 

2021. február 1-től lehetőség lesz a felújítási támogatáshoz kamattámogatott jelzáloghitel igénylésre is.  Amennyiben a felújítási munkálatok megfinanszírozásához hitelre van szükséged, add meg az alábbi adataidat és kollégáink hamarosan megkeresnek telefonon, hogy segítsenek eligazodni az igényelhető hitelek körében.

A Pénzügyi-talpaló, és annak tulajdonosa Molnár-Simon Tímea E. V. a Bankmonitor Partner Kft.-vel működik együtt a pénzügyi szolgáltatások közvetítése kapcsán. Az itt megadott adatok a Bankmonitor Partner Kft. rendszerébe kerülnek, mely alapján a Bankmonitor Partner Kft. szakértői veszik fel az érdeklődőkkel a kapcsolatot.

Kapcsolódó oldalak: