A felújítási támogatás menete és igényléséhez szükséges dokumentumok

2021.06.15

Tervezünk, árajánlatot kérünk, vállalkozási szerződést kötünk, anyagot szerzünk be, számlát utalunk. És mindeközben szépül az otthonunk.

Lassan a végéhez is közeledünk, itt az ideje, hogy megigényeljük a támogatást. De ettől picit azért tartunk.

Mai cikkünk azt a célt szolgálja, hogy segítsen a felhőket kicsit eloszlatni a fejünk felett.

Mikor igényelhetjük meg a támogatást?

A kérelmet az utolsó felújítási számlánk kifizetését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022.12.31-ig kell benyújtanunk. Ez egy készpénzes vagy bankkártyás fizetési módú számla esetén a számla keltével megegyező nap lesz, míg utalás esetén az átutalás napja.

Előzetesen nem szükséges sehova bejelenteni a felújítás megkezdésekor az igényünket. Értékbecslés és semmi egyéb nem szükséges az induláshoz. A felújítási munkálatok között eltelt időre sincs semmilyen szabály. Így akár szépen fokozatosan 2 éven keresztül is újítgathatjuk, szépíthetjük az otthonunkat - ha már idén januárban elkezdtük -, majd a munkák végeztével beadjuk a kérelmünket.

Hol igényelhetjük?

  • Elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén elérhető elektronikus nyomtatvány kitöltésével

- Postai úton

- Személyesen bármelyik kormányablakban

A Kincstár a támogatás iránti kérelmeket a beérkezés időpontját követően - beérkezési sorrendben - 30 napon belül bírálja el. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. Előbírálatra nincs lehetőség.

Milyen dokumentumok szükségesek mindenképpen az igényléshez?

  • Kérelem

A Kérelmet itt megtalálhatod, mely egy kitöltési útmutatóval kezdődik, érdemes azt előzetesen átolvasni, sokat segíthet a nyomtatvány helyes kitöltésében.

  • Vállalkozási szerződés

Minden vállalkozóval szerződést kell kötni, ez tartalmazza a munkálatokat, melyeket az adott mester el fog végezni a lakáson. A MÁK készített erre egy minta vállalkozási szerződést, mely elérhető a honlapján.

  • Számlaösszesítő

Az elvégzett munkákról kötelező a számlákat benyújtani az igényléshez. Az összes számlát pedig egy számlaösszesítő dokumentumban is szerepeltetni kell - ez segít a bírálónak, amennyiben sok számla kerül benyújtásra. (Akkor is szükséges számlaösszesítő, ha egy számla kerül csak benyújtásra az igényléshez.)

Az 1. számú nyilatkozaton az igénylő lenyilatkozza büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy megfelel a támogatás feltételeinek és a kérelmen a valóságnak megfelelő adatokat tüntetett fel.

A 2. számú nyilatkozatot akkor szükséges kitölteni, ha házasok vagy élettársak közös lakcímen élnek, így kötelezően együttesen igénylik a felújítási támogatást.

A 3. számú nyilatkozat akkor szükséges, ha nagykorú (tehát 18 és 25 év közötti) gyermek van a családban, mint ügylet szereplő.

A 4. számú nyilatkozatra akkor van szükség, amennyiben a szülők már külön élnek és mindkét félnél él legalább egy 25 év alatti eltartott gyermek.

Az 5. és 6. számú nyilatkozatra akkor van szükség, ha a felújítási célok között a napelem is szerepel.

  • Számla vagy számlák másolata.
  • Lakcímet igazoló hatósági igazolványok másolata. Az igénylőnek, együttes igénylés esetén a házastársának vagy élettársának, valamint a kérelemben szereplő valamennyi gyermeknek a lakóhelyét igazoló hatósági igazolványaik másolata szükséges.
  • Az igénylő személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának a másolata, ami lehet a személyazonosító igazolványának, vagy az útlevelének, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyének a másolata.

A kérelem dokumentum végén, ami a postai és a kormányablakos beadáshoz kell, szerepel egy dokumentum lista. A listán megtalálhatók a kötelező és opcionális dokumentumok is.

Ezt a cikket a csalad.hu és Családbarát Magyarország támogatta.